Finansijska održivost-old

Ukupna održivost OCD-a nije se promijenila u 2017. godini (4.0), iako su zabilježena poboljšanja u aspektima finansijske održivosti, infrastrukture i javnog imidža sektora. Finansijska održivost poboljšana je kao rezultat donošenja izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organizacijama, kojima se određuju sredstva iz javnog budžeta za aktivnosti OCD-a. Infrastruktura koja podržava sektor civilnog društva ojačana je u 2017. godini, budući da su novi resursni centri povećali svoje kapacitete i međusektorska partnerstva su nastavila da rastu. Najnovija istraživanja pokazuju da je povjerenje javnosti u OCD-e poraslo, što je rezultiralo poboljšanim javnim imidžom.

Crna Gora je u 2017. godini i dalje u dubokoj političkoj krizi, uključujući i bojkot parlamenta od strane većine opozicionih partija. Politička polarizacija i nepovjerenje između vladajuće koalicije i opozicije su nastavili da rastu od održavanja parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. Tužilaštvo je formalno optužilo četrnaest lica, uključujući i dvojicu Rusa i dva lidera pro-ruskih opozicionih partija, da su planirali da sruše vladu uoči parlamentarnih izbora. Međunarodna zajednica uložila je značajne napore u promovisanje dijaloga i podsticanje opozicionih partija da se vrate u parlament, što se konačno i dogodilo na samom kraju godine.

Crna Gora je 5. juna 2017. godine zvanično postala dvadeset i deveta članica NATO-a. EU integracije i dalje su prioritet za zemlju. Iako je postignut određeni napredak u pristupnim pregovorima, zemlja još uvijek mora da sprovede dodatne reforme u mnogim oblastima, naročito u oblastima vladavine prava, slobode medija, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, pravosuđa i temeljnih prava. Pored informisanja javnosti o napretku u procesu integracija, OCD-i su preuzeli aktivnu ulogu u vršenju monitoringa i evaluacije različitih procesa integracije.

Ukupna održivost OCD-a nije se promijenila u 2017. godini, iako su zabilježena poboljšanja u aspektima finansijske održivosti, infrastrukture i javnog imidža sektora. Finansijska održivost poboljšana je kao rezultat donošenja izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organizacijama, kojima se određuju sredstva iz javnog budžeta za aktivnosti OCD-a. Infrastruktura koja podržava sektor civilnog društva ojačana je u 2017. godini, budući da su novi resursni centri povećali svoje kapacitete i međusektorska partnerstva su nastavila da rastu. Najnovija istraživanja pokazuju da je povjerenje javnosti u OCD-e poraslo, što je rezultiralo poboljšanim javnim imidžom.

Prema Ministarstvu javne uprave, u januaru 2018. godine bilo je 4 627 nevladinih udruženja, 173 fondacije i 115 podružnica inostranih organizacija civilnog društva. Tokom 2017. godine registrovano je 371 nova organizacija civilnog društva. Većina registrovanih OCD-a djeluje u oblasti kulture, ljudskih prava, umjetnosti, formalnog i neformalnog obrazovanja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, socijalne i zdravstvene zaštite, razvoja civilnog društva i volonterizma i zaštite životne sredine.

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju