Infrastruktura sektora

›› Infrastruktura koja podržava sektor OCD-a nije se bitno promijenila u 2019 godini.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)upravlja Resursnim centrom, koji je servisni centar za svakodnevnu podršku organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja, organizovanja javnih skupova, sajmova i konferencija. Uz finansijsku podršku EU, CRNVO je uspostavio i četiri lokalna resursna centra: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi Horizont iz Ulcinja i Bjelopoljski demokratski centar.

fAKT je i dalje jedina domaća nevladina i neprofitnagrantmaking fondacija u Crnoj Gori. U 2019. godini, fAKT je dodijelio grantove za organizacije civilnog društva u vrijednosti od oko 183 hiljada eura. Sredstva su obezbijeđena od strane EU, Fonda braće Rokfeler i Ambasade SAD-a.

Postoje dvije velike koalicije OCD-a u Crnoj Gori. Saradnjom do cilja broji skoro 100 članova, a Otvorena platforma ima oko 30 organizacija članica. Nijedna od njih nije bila uključena u bilo kakve značajnije aktivnosti tokom 2019. godine. Pored njih, postoje primjeri udruživanja OCD-a oko specifičnih tema, poput Koalicije Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana i Koalicije 27 za zaštitu životne sredine. Takođe, manje i veće grupe NVO se neformalno okupljaju kako bi reagovale na važne teme, kao što je to bilo u slučaju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U 2019. godini, CRNVO Resursni centrar je organizovao sedam obuka za manje i srednje razvijene organizacije civilnog društva kao i za mreže OCD. fAKT takođe nudi obuke i druge aktivnosti usmjerene na razvoj kapaciteta organizacija koje su uključene u njegove projekte. Mnogi projekti koje finansira EU takođe sadrže komponentu obuke, podgrantova i jačanja kapaciteta.

Što se tiče međusektorskih partnerstava, najčešća su ona između OCD i medija. Program profesionalizacije medija je finansiran od strane EU i afirmiše projekte koje NVO i mediji zajednički sprovode u cilju jačanja slobode izražavanja i osnaživanja istraživačkog novinarstva. Partnerstva s poslovnim sektorom i dalje su ograničena. fAKTpodstiče razvoj korporativne filantropije kroz seriju obuka i dodjelu godišnje nagrade Iskra u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore.

 * Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje su iznesena mišljenja panelista i drugih istraživača u projektu i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili FHI 360

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju