Javni imidž

›› Javni imidž sektora OCD-a se nije značajno izmijenio u 2019. godini. Prema godišnjem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), povjerenje javnosti u OCD-e je iznosilo 39.3% u decembru 2019. godine, što predstavlja blagi pad povjerenja u odnosu na 41.2 % koliko je izmjereno u decembru 2018. godine. Građani znaju ko su lideri istaknutijih OCD-a.

Pojedine medijske kuće su nastavile sa narušavanjem javnog imidža OCD-a i tokom 2019. godine. U pokušaju da se diskredituje civilni sektor, objavljena je serija tekstova u kojima se navode milioni eura koje su država i EU opredijelile za projekte OCD-a, pri čemu su ti iznosipredstavljani kao neto dobit OCD-a. Mediji su takođe negativno izvještavali o pojedincima iz NVO sektorasuprotstavljajući ugovorni odnos sa Vladom i prisustvovanje protestima, ocjenjujući takvo ponašanje neetičkim. U Izvještaju Evropske komisije se navodi damedijske kampanje koje imaju za cilj diskreditovanje predstavnika NVO ne vode ka stvaranju okruženja za civilno društvo koje bi bilo podsticjano i baziralo se na povjerenju.

S druge strane, predstavnici NVO sektora se često pojavljuju kao sagovornici u TV emisijama koje se bavevažnim društvenim temama. Pored toga, mediji često navode istraživačke i druge proizvode NVO-a kao relevantaizvor informacija.

Državni organi pristupaju saradnji sa nevladinim organizacijama kao nametnutoj obavezi. Stoga je i uticaj OCD-a u procesu donošenja odluka više formalan nego suštinski, a međusobna saradnja, razumijevanje i dijalog uglavnom nijesu na zavidnom nivou.

Sve je više organizacija koje razvijaju strategije odnosa s javnošću (PR strategije) i nastoje da putem medija predstave javnosti svoja istraživanja i analize na lako razumljiv način. Raste i broj organizacija koje ulažu u video produkciju kako bi promovisali svoje aktivnosti i uključili javnost, i to uglavnom putem društvenih mreža. OCDvećih kapaciteta imaju svoje PR službenike koji su zaduženi za ovakve inicijative.

Zakon o NVO propisuje da nevladine organizacije u svojim statutima utvrđuju način ostvarivanja javnosti svog rada. NVO su dužne da podnose godišnje izvještaje i izvještaje o realizovanim projektima koji su finansirani iz državnog budžeta. Povećava se broj organizacija koje na svojim internet stranicama objavljuju godišnje izvještaje o radu s informacijama o sprovedenim projektima, aktivnostima, budžetu i donatorima.

 * Izjava o odricanju odgovornosti: Ovdje su iznesena mišljenja panelista i drugih istraživača u projektu i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili FHI 360

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju