Pružanje usluga-old

Oblast pružanja usluga nije značajnije promijenjena tokom 2018. godine. 

U Crnoj Gori OCDi su prvenstveno pružaoci usluga socijalne zaštite, posebno usluga prema ranjivim grupama. Procedure licenciranja u ovoj oblasti su komplikovane i podrazumijevaju veoma zahtijevne uslovie. Akcija za ljudska prava i Sindikat medija Crne Gore pružaju besplatne pravne usluge i savjete za novinareOCD pružaju obuke i konsultantske usluge o planiranju i upravljanju projektima, koje se obično nude besplatno uz podršku stranih donatora 

Usluge OCD-a u pravilu se nude i članovima van interesne zajednice, bez diskriminacije. Neke organizacije sprovode ankete i druge oblike istraživanja kako bi identifikovale potrebe korisnika. 

Nekoliko OCD pruža usluge i proizvode zasnovane na naknadama. Međutim, socijalno preduzetništvo nije dovoljno razvijeno ili zakonski definisano u Crnoj Gori. U Analizi potreba socijalnih preduzeća iz 2016. identifikovano je 16 aktivnih socijalnih preduzeća, od čega njih 14 posluje u formi NVO. Uglavnom proizvode suvenire i druge ukrasne predmete, odjeće, predmete za domaćinstvo i promotivni kancelarijski materijal. Socijalna preduzeća i dalje se oslanjaju na spoljnu finansijsku podršku, kako iz vladinih, tako i iz EU Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO prepoznaje značaj socijalnog preduzetništva. Međutim, jedina relevantna aktivnost predviđena Akcionim planom za strategiju je izrada onlajn priručnika o socijalnom preduzetništvu. Iako je ova aktivnost trebalo da bude završena u trećem kvartalu 2018, u vrijeme pisanja ovog izvještaja nije bilo moguće pronaći priručnik na internet stranici Ministarstva ekonomije. Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020 takođe prepoznaje socijalno preduzetništvo kao strateški prioritet, ali povezani akcioni planovi ne definišu konkretne aktivnosti u ovoj oblasti. 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invalidititetom uređuje osnivanje radnih centara i zaštitnih radionica za osobe s invaliditetom, koji se smatraju oblicima socijalnih preduzeća. Istim Zakonom se predviđaju subvencije za poslodavce koji zaposle lica s invaliditetom. 

 

© 2020 Centar za demokratsku tranziciju